Úroveň vzdelávania

Školy bývajú rôzne:

  • Základné
  • Stredné
  • Vysoké

Podľa majiteľa:

  • Štátne
  •  Súkromné

Podľa zamerania:

  • Všeobecné
  • Technické
  • Prírodovedné
  • Humanitné
  • Umelecké

řemeslníci

Škôl je veru dosť. Aká je ale naozaj ich súčasná úroveň? Základom je škola základná. Potrebná pre vypestovanie si základných vzdelávacích návykov a rozhodujúca pre položenie vzdelanostného základu, na ktorom iné školy by mali stavať.
Žiak sa naučí čítať, písať, rátať, naučí sa logicky myslieť a získa prehľad o základných míľnikoch  dejín, získa prehľad o prírode, o zákonitostiach fyziky, chémie.

Veru- základná škola je hádam najdôležitejšia. Tu získa žiačik svoju chuť, či naopak nechuť vzdelávať sa , čítať, rozvíjať sa.
Ak natrafí na pedagóga, ktorý je na svojom mieste- je to pre neho výhra. Vzťah žiak- učiteľ je určujúci pre prístup k vzdelaniu žiaka.
Úroveň školstva klesá!

Alarmujúce zistenia počúvame z každej strany. Žiaci sú čoraz horší- počúvame zo strany pedagógov. Je to pravda? Nie je – žiaci sú podľa mňa rozhľadenejší a to vyžaduje od učiteľa väčšie nároky na prípravu. Ako žiaka zaujať, nadchnúť? To má byť základná otázka pedagóga!  Ak zaujme žiaka- ak zapáli iskierku- potom sa dočká. Prvý krok má byť záujem učiteľa vykonať maximum pre žiaka a až následne natiahnuť ruku a chcieť vyšší plat.

V novembri 89 sa bojovalo za prinavrátenie úcty učiteľovi. Ale každý učiteľ si predsa tu najdôležitejšiu úctu- úctu žiaka- získava sám svojou prácou. Vždy boli a budú učitelia, ktorých si žiaci vážia a učitelia, ktorí si úctu žiadnou spoločenskou zmenou „nevydobijú“.

děti

Povolanie učiteľa je nádherné. Prajem každému žiakovi, aby mal učiteľa s veľkým U. Nie vykonávateľa akéhosi povolania. Zodpovednosť za to, akú mladú generáciu budeme mať je v rukách nás pedagógov. Niektorí si to uvedomuje viac, iní menej.  Ale tak je to koniec koncov v mnohých profesiách.