Klamlivé úrady práce online- pozor na ich ponuky

S prehliadaním internetu a potrebou jeho návštevy sa dnes už viažu aj služby spojené s takou samozrejmou, no komplikovanou záležitosťou, akou je hľadanie si zamestnania. Internet však nie je iba tým „dobrým miestom“, rovnako tak dáva príležitosti i príspevkom so skrytými cieľmi, na aké opäť doplatia hlavne bezbranní a nevinní, v tomto prípade tí, čo sú momentálne nezamestnaní a formou internetu chcú túto svoju súčasnú situáciu zmeniť.

úřad

Klamlivé stránky ponúkajce rekvalifikáciu úplne zdarma a voľné pracovné miesta, ktoré sú údajne overené samotným úradom práce. Úrad práce však upozorňuje, že s danými stránkami nemá nič spoločné, respektíve že ide iba o klamlivé a zavádzajúce názvy, pojmy, či skratky odkazujúce na túto budovu. Žiadna spolupráca však medzi nimi nie je a nikdy nebola, ide len o zneužitie názvov a pojmov. Túto situáciu momentálne musia riešiť úrady v  Česku, podobné prípady by sme však možno našli i na Slovensku. Ak nie teraz, tak možno o chvíľu. Zamerajme sa však na aktuálnu situáciu z Čiech.

Napríklad web so zavádzajúcim názvom uradypace (.org) ponúka zoznam rekvalifikačných kurzov, ktorým robí verejnú reklamu, že sú údajne úplne zdarma a ich preplatenie je samozrejmosťou. Lenže následne v Čechách vznikli prípady, v ktorých záujemcovia prišli do kamenej budovy úradu práce a tam boli svedkami inej verzie.

Postupovať a vybaviť daný proces cez zmienený web údajne nie je možné, celý právoplatný postup sa musí vybaviť cez kamený úrad a preplatenie nie je samozrejmosťou, ale byrokratickým postupom, ktorý musí záujemca absolvovať osobne.

tajemník úřadu

Danej veci tak musí vyhovieť v prvom rade skutočný úrad práce a to na základe špecifických postupov. Spomenutý web tak svojimi verejnými príspevkami zavádzal a tým prišlo k nezrovnalostiam. Kritika sa súčasne zamerala na web s ďalším mätúcim názvom urady-prace (.cz), ktorej autorom je v skutočnosti súkromná firma, nie štátna inštitúcia, čiže opäť nie skutočný úrad práce a ich ponuka tak opäť nemusí byť adekvátna.