Meškal Váš let alebo bol zrušený? Neváhajte žiadať kompenzáciu

Nie je vylúčené a stáva sa v podstate dosť reálnym prípad, v akom váš plánovaný let a s ním aj vaše plány môžu byť narušené niekoľkohodinovým meškaním, ktoré v prípade leteckej spoločnosti môže trvať niekedy aj minimálne 3 hodiny. Určite vravíme o nezávideniahodnej situácii, ale na druhej strane vám vzniká nárok na kompenzáciu. V prípade, že vravíme o takomto dlhšom intervale čakania, meškanie letu kompenzácia môže mať takisto finančnú podobu, a to vo forme niekoľkých stoviek eur.

letiště

Ale ako postupovať a na čo máte konkrétnejšie nárok, respektíve na akú čiastku? Ste vôbec na takúto možnú situáciu pripravení? Ak váš let mešká minimálne 3 hodiny alebo bol zrušený a viete sa v daných veciach obracať (či radšej oslovíte odborníka), orientačná výška odškodného sa zvyčajne pohybuje niekde medzi 250 – 600 eur/ na osobu. Na reklamáciu pritom máte nárok v lehote 2 rokov!
Pri reklamácii je tak okrem iného dôležité disponovať potrebnou dokumentáciou, predovšetkým uchovanými dokladmi o konkrétnom lete. Na letenkách sa totiž nachádza čas plánovaného odletu, pričom na palubných vstupenkách máte zasa údaj, kedy k odletu v ten deň skutočne prišlo.

Rozhodne nie je na škodu dať si menšiu námahu a odfotiť si letiskovú tabuľu do mobilu, čo je vlastne takisto priamy dôkaz.
Takisto by bolo prospešné požiadať od konkrétneho letiska na informáciách povrdenku o meškaní, ktorú sú samozrejme zamestnanci povinní poskytnúť. Toto potvrdenie sú vám povinní zamestnanci poskytnúť buď priamo na mieste alebo tiež na letisku, v ktorom následne vystúpite. Potvrdenka by mala informovať o dĺžke meškania, prípadne o dôvode. A pokiaľ dôvodom nie je tzv mimoriadna okolnosť, tento doklad sa tak stane silným faktorom slušnej kompenzácie.

vstup na letiště

Ale vo viacerých prípadoch by som takisto doporučil cestu obrátiť sa na profesionálnu spoločnosť, ktorá sa konkrétnymi prípadmi zaoberá a volí znalý prístup, nakoľko sa tým šanca kompenzácie podstatne zvýši a tieto spoločnosti takisto disponujú potrebnou dokumentáciou nevraviac o tom, že celý proces prebehne relatívne rýchlejšie a hlavne efektívnejšie.