Cvičenie s činkami alebo s vlastnou váhou?

Väčšina ľudí túto otázku zodpovie pomerne bez váhania. Preferovaná je aktivita s umelými záťažami vo fitnescentre. Druhý typ pôsobí náročnejšie a vidina zisku nie je tak blízka a jednoduchá. Je správne ho zanedbávať?

činky

Tréning s činkou
Cvičenie so záťažou má značné výhody. Dáva nám obrovské možnosti variability a tým si ho dokáže prispôsobiť začiatočník aj profesionál. Pri správnom prevedení je jednoduché, námahu si určujete podľa množstva kotúčov. Predstavuje najrýchlejší spôsob získania veľkej muskulatúry a sily za čo najkratší časový úsek, pretože do vysokej miery eliminuje limity, ktoré sú viazané na hmotnosť tela.
Nevýhodou je, že cviky sú často izolované. Čiže rozvíjajú len jednu svalovú partiu a namáhajú jeden kĺb (alebo kĺbový pár). Neprirodzený pohyb zrýchľuje ich opotrebovávanie a hrozí rizikom úrazu. Preto je vhodné dbať na techniku a ideálne nevykonávať aktivitu v posilňovni sám.

Tréning s vlastnou váhou
Táto metóda sa môže zdať náročnejšia a menej efektívna. Áno, kombinácia hmotnosti a gravitácie organizmu je spočiatku problémom. Pokročilí cvičenci zas musia premýšľať, ako si činnosť sťažiť. Závisí teda viac na rozmýšľaní a kreativite ako prihadzovanie kotúčov.

kliky

Prvoplánovo nevytvára tak obrovskú hmotu. Namiesto nej formuje svalstvo trvalejšie a funkčnejšie do života, rozvíja slabiny, koordináciu a stabilitu tela. Cviky súkomplexné, zapájajú viac kĺbov a partií, čiže znižujú časovú náročnosť celého procesu. Z finančného hľadiska sú nenáročné, nemusíte si platiť permanentku do fitnescentra ani nákup záťaží.
Oba systémy sa vzájomne dopĺňajú, nevylučujú sa, a preto nie je možné určiť, ktorý z nich je lepší. Či už volíte posilňovanie s činkami alebo radšej trénujete s vlastnou váhou, pre celkový rozvoj organizmu a jeho rovnováhy by ste nemali zabúdať ani na druhú možnosť. Prílišná snaha rozvíjať iba určité aspekty totiž vedie k degradácii ostatných.