Prečo sú senzuálne masáže dôležité?

Senzuálne masáže sú istou kategóriou tantra masáží. Obe masáže – aj tantrická masáž a aj senzuálna masáž – má za úlohu zrelaxovať hlavne naše telo. Ich úlohou je však aj zrelaxovať nášho ducha a dušu, ktoré sú dennodenne vystavované stresovým situáciám. Je to spôsobené najmä našimi hektickými životmi. Svoju vinu však nesie aj tempo našej práce – každý toho chce urobiť čo najviac, aby v tejto ťažkej dobe vyžil aj so svojou rodinou a mohol si čo-to dovoliť. Samozrejme za to nesie časť viny aj naša spoločnosť, ktorá nám nadiktovala preferencie, ktoré by sme mali mať a každý, kto akokoľvek nezapadá do pomyselných tabuliek, ktoré sme si vytvorili, je potrestaný ohováraním alebo dohováraním nielen jednotlivcovi, ale celej jeho rodine, ktorá na neho neskôr vyvíja tlaky.

Senzuálna masáž s masérkou

Riešením ako potlačiť frustráciu zo spoločnosti a tlaku rodiny, rovnako aj únik zo stresu sú tantrické a senzuálne masáže. Primárne ide o masáže, ktoré sa často používajú v Indii, Číne a Japonsku (tam, kde sú rozšírené náboženstvá ako hinduizmus, budhizmus a šintóizmus). Je to súčasťou náboženstva a neskôr to preniklo aj do iných častí sveta, aby sme mohli okúsiť inakosť.

Senzuálna masáž

Senzuálne masáže sú (podobne ako tantra masáže) zamerané na zážitok z masáže. Masérkam v prvom rade ide o to, aby sme si odniesli čo najlepší zážitok, pretože tie sú v živote veľmi dôležité. Senzuálne masáže sú výslovným relaxačným štýlom, ktorý si môžeme dopriať v tantra salónoch, ako je napríklad Bratislava Tantra, alebo si senzuálnu masáž môžeme dopriať doma s priateľom/priateľkou, ktorého/ktorú určite poteší starostlivosť, ktorou ho/ju zahrniete pri masážach tohto typu.

Optimálnym začiatočným bodom senzuálnej masáže by mala byť hlava, keďže tá je v mnohých zamestnaniach, najmä v tých, kde sa pracuje s ľuďmi, zamestnávaná najviac. Preto jej ako prvej doprajme vytúžený oddych. Neskôr sa môžeme presunúť na krk, chrbát a potom na nohy. Pri senzuálnej masáži je možnosť masírovať aj uši a aj dlane (oboje prináša relaxáciu aj isté uspokojenie).