Certifikácia pre energetické ohodnotenie stavby

Aj napriek tomu, že stavba už bude dokončená do podoby sfinalizovanej budovy, jej obývanie alebo iné využívanie ešte nemusí byť hneď možné. K tomu, aby sa v rodinnom dome alebo byte dalo žiť je potrebné najprv nechať danú stavbu skolaudovať. Bez kolaudácie je budova postavená na čierno a s takýmito nelegálne postavenými stavbami bývajú často iba zbytočné problémy. Predsa len úlohou kolaudačného schválenia nie je len dodržanie zákona, ktorý hovorí o stavbách, ale hlavne preverenie danej budovy, či spĺňa všetky potrebné parametre a jej využívanie je tým pádom bezpečné.

energetický certifikát

Pokiaľ stavba takouto kontrolou neprejde, jej obývanie alebo iné využívanie môže byť pre ľudí nebezpečné a občas až život ohrozujúce. Je naozaj nevyhnutné a dôležité, aby sa počas kolaudácie skontrolovali všetky technické záležitosti, rozvody na elektrinu, vodu, plyn, kanalizačné potrubia a iné závažné riešenia. Vrátane technických záležitostí je treba skontrolovať aj bezpečnosť všetkých schodísk, balkónov, terás, striech, stropov a ostatných častí stavby.

stavba domu

Pokiaľ sú všetky spomenuté technické záležitosti, rozvody a iné časti v poriadku, spĺňajú bezpečnostné parametre a normy, stavba môže byť skolaudovaná. Ešte pred jej kolaudáciou je však nevyhnutné splniť jednu podmienku, ktorá sa týka získania energetickej certifikácie. Energetický certifikát je potvrdenie o stavbe, že spĺňa energetické schopnosti a podmienky, ktoré sú potrebné k jej hospodárnemu fungovaniu. Takéto certifikačné potvrdenie predstavuje zároveň dôležitý dokument, vďaka ktorému je možné jednotlivé stavby rozdeliť do príslušných energetických tried. Rozdelenie spočíva v označení stavby písmenami abecedy od A až po G, pričom platí, že všetky zrekonštruované budovy i novostavby, ktoré boli postavené po začiatku roku 2016 musia mať splnenú podmienku získania energetickej triedy A1.