Prečo sa ľuďom nechce do poľnohospodárstva

„V poľnohospodárskej výrobe chýbajú ľudské zdroje.“ Tak túto informáciu počúvame a čítame na každom rohu. Odborníci z tejto oblasti sa neustále vyjadrujú, že za tento fakt môže nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, že v dnešnej dobe chcú všetci študovať na vysokých školách a niekdajšie učňovské odbory, už nie sú žiadané.
Ďalším problémom, by mali byť zastarané technológie a nízke platové ohodnotenie. Je to však naozaj tak?

farma

Situácia na slovenských družstvách, je bohužiaľ taká, že z drvivej väčšiny, sú zamestnávaní ľudia bez akejkoľvek kvalifikácie. V konečnom dôsledku sa však nejedná o nič zlé. Dojenie, kŕmenie, podstieľanie, oranie. To všetko sa dá za krátku chvíľu pomerne dobre naučiť. Je pravda, že napríklad poľnohospodárske stroje ako kombajny a traktory, sú dnes vybavené zložitejšími technológiami. Avšak aj tí, ktorí túto prácu začali vykonávať desiatky rokov dozadu, ju po krátkom preškolení, vykonávajú aj dnes. Čo teda v skutočnosti môže za nedostatok záujemcov o tieto pracovné miesta?

Mohlo by sa zdať, že hlavný problém je plat. V skutočnosti však na takom poľnohospodárskom družstve nezarobíte o nič menej, ako napríklad predavačka v samoobsluhe. Problémom je paradoxne, práve nedostatok ľudí. To spôsobuje, že len málokto vydrží pracovať v poľnohospodárskej sfére dlhšie ako pár mesiacov. Nedostatok zamestnancov v praxi znamená, že jeden človek musí vykonávať prácu za dvoch, niekedy aj za štyroch. Plat by teda sám sebe nebol až taký zlý, avšak v pomere k vykonanej práci, je priam zúfalý. Ak by sa aj našli osoby, ktoré by boli napriek tejto skutočnosti, ochotné prácu vykonávať, odradí ich absencia voľna, práca počas sviatkov, víkendov a aj v noci.

kombajn

Opäť raz sa teda ukazuje, že ľudský prístup zamestnávateľov a nadriadených, je priamo úmerný s tým, aký záujem majú ľudia o danú prácu. Aj v poľnohospodárstve by to mohlo byť omnoho lepšie. Možno by stačilo prihodiť iba zopár eur a zbytočne nepresiľovať svoje ľudské zdroje.